• “In 2019 geen bezuinigingen op het sociale domein in Montferland”

  23 oktober − Dat stellen de vier coalitiepartijen CDA, Lokaal Belang Montferland (LBM), VVD en D66. Voor 2019 is er geen sprake van bezuinigingen in het sociale domein. Het sociale domein is alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In de begroting, die is gepresenteerd door het college en ter besluitvorming voorligt op 8 november 2018, is dat ook duidelijk zichtbaar. Er zijn tekorten maar omdat de gemeenteraad vorig jaar heeft opgedragen tot budgetneutraliteit (dat wil zeggen dat geld wat beschikbaar is gesteld door het rijk en de uitgaven in balans moet zijn), wordt dit aangevuld vanuit een reserve die is opgebouwd in voorgaande jaren binnen het sociaal domein en een deel uit de algemene reserves. De inwoners van de gemeente Montferland zullen in 2019 dan ook niet geconfronteerd worden met bezuinigingen binnen het sociale domein, er blijft aandacht voor mantelzorgers, voldoende huishoudelijke hulp en ook de subsidies voor diverse verenigingen met ouderen en jeugd blijven dan ook gewoon beschikbaar. Juist omdat de coalitiepartijen van mening zijn dat het voor de inwoners, die nu gebruik moeten maken van deze voorzieningen het nu echt niet minder kan en er nu teveel onzekerheden zijn in de inkomsten en uitgaven in verband met de overdracht van het budget van het rijk naar de gemeente. Lees verder

 • Vragenuur raadsvergadering: Bloemenbuurt Didam

  02 juni − De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei vragen gesteld over de ontwikkelingen over de renovatie van de Bloemenbuurt in Didam. Woningcorporatie Plavei de bewoners van de Bloemenbuurt in Didam geïnformeerd over de geplande renovatie en vernieuwing van de wijk. Aangezien dit voor vele een ingrijpend project is, vinden wij het van belang dat bewoners op een goede manier betrokken worden. Lees verder

 • Vragenuur commissie M&O: Zwembad de Hoevert

  18 mei − Sinds de kerntakendiscussie 2014 is zwembad De Hoevert in Didam al veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Zoals u niet ontgaan is heeft de VVD zich tijdens haar campagne expliciet uitgesproken voor het behoud van een overdekt zwembad in de kern Didam! Naar aanleiding van berichtgeving in de krant hebben we de wethouder een aantal vragen gesteld. Lees verder

 • Martin Som steekt zijn nek uit

  17 mei − MONTFERLAND – Hij was energie-adviseur voor bedrijven. In loondienst en daarna als zelfstandige. Nu is VVD'er Martin Som (48) wethouder in het nieuwe college van de gemeente Montferland. Ook hiervan krijgt hij energie. Lees verder

 • VVD Montferland gaat van 2 naar 3 zetels

  29 maart − VVD van 2 naar 3 raadszetels Lees verder

 • Ik verlang naar je stem

  14 februari − Ik verlang naar je stem Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Montferland 2018-2022

  07 februari − Hierbij publiceert de VVD Montferland het verkiezingsprogramma 2018-2022, waar we de komende verkiezingen mee in gaan. Lees verder

 • Dag van kandidaatstelling

  06 februari − Op maandag 5 februari is de kandidatenlijst ingeleverd tijdens de "dag van kandidaatstelling". Lees verder

 • "Kandidatenlijst VVD Montferland, gemeenteraadsverkiezingen 2018"

  23 november − "Kandidatenlijst VVD Montferland, gemeenteraadsverkiezingen 2018" Op woensdag 22 november is door de leden van de VVD Montferland in de Algemene Ledenvergadering de definitieve kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Vragenuurtje gemeenteraad: planning evenementen

  18 mei − Op 8 mei werd in Didam de Avondvierdaagse tegelijk georganiseerd met de maandag van meikermis. Veel Didammers vonden het jammer dat deze beide, voor hen belangrijke, activiteiten tegelijk vielen op de maandag. Daarnaast wordt er door de diverse scholen geen vrije dag ingeroosterd op de kermismaandag waardoor kermis bezoek overdag ook niet mogelijk is. Hierdoor moest door veel (groot)ouders met kinderen de keuze worden gemaakt om na school OF de kermis te bezoeken OF aan de avondvierdaagse deel te nemen. Beide evenementen hebben dit in aantal bezoekers/deelnemers gemerkt Lees verder

 • "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!"

  30 maart − "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!" - Voor de tweede keer op rij is de VVD, de grootste partij geworden in de Gemeente Montferland, tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Een signaal dat liberale standpunten, belangrijk zijn voor een groot gedeelte van onze inwoners. Deze lijn zetten wij graag door in 2018. Dan staan immers de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ook als gemeente hebben wij grote uitdagingen, denk daarbij aan zorg en WMO, accommodaties, een goed klimaat voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Lees verder

 • Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2017 gemeente Montferland

  30 maart − Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2017 gemeente Montferland. Na 2012, is de VVD opnieuw de grootste geworden tijdens de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer in onze gemeente. Lees verder

 • De begroting 2017 en een blik op de toekomst

  03 november − Bijdrage aan Montferland Journaal week 45 Lees verder

 • VVD fractie inzake GV Margriet

  27 oktober − Bijdrage VVD fractie raadsvoorstel GV Margriet Lees verder

 • Algemene beschouwing, begroting 2016

  11 november − Tekstuele bijdrage: Algemene beschouwing, begroting 2016 (VVD Montferland) Lees verder

 • De VVD was en is weer de grootste partij in Gelderland

  22 april − 18 maart jl. was het zover er kon weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Voor de VVD was dit best spannend, dit gezien allerlei landelijke perikelen die zich binnen de VVD in de aanloop tot de verkiezingen hebben afgespeeld. Onze VVD kandidaten hebben zich hierdoor niet laten leiden en zijn hun “ eigen koers” gevaren. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, Februari 2015

  06 maart − Met een duur van 30 minuten, was het weer een korte maar bondige raadsvergadering met twee besluitvormingen, waaronder glasvezel in het buitengebied, dat in veel verkiezingsprogramma’s van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond. Lees verder

 • VVD bezoekt waterlicht, virtuele overstroming bij Westervoort

  28 februari − Zichtbaar onder de indruk over de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak aanschouwde VVD-lijsttrekker voor het Waterschap Rijn en IJssel, Berend Jan Bussink, het virtuele kunstwerk van Daan Roosegaarde. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, Januari 2015

  06 februari − De eerste raadsvergadering van 2015 was direct een van korte duur. Een raadsvoorstel dat tevens op de verzamelagenda geplaatst is, betreft de Wet Markt en Overheid, unaniem aangenomen door de raad. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, December 2014

  27 december − Tijdens het vaststellen van de agenda kwam agendapunt 12 ter sprake, om dit van de agenda te schrappen om hier een goed processtuk onder te leggen. Fractievoorzitter Martin Som geeft verder nog wel aan niet op een motie aan te sturen, om er voor te zorgen dat de wethouder vrij in het overleg kan stappen, zonder dat er vooraf bij verschillende partijen verwachtingen worden gewekt die mogelijk nadelig kunnen uitpakken. Lees verder