• "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!"

  "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!" - Voor de tweede keer op rij is de VVD, de grootste partij geworden in de Gemeente Montferland, tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Een signaal dat liberale standpunten, belangrijk zijn voor een groot gedeelte van onze inwoners. Deze lijn zetten wij graag door in 2018. Dan staan immers de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ook als gemeente hebben wij grote uitdagingen, denk daarbij aan zorg en WMO, accommodaties, een goed klimaat voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Lees verder

 • Vragenuurtje gemeenteraad: planning evenementen

  18 mei − Op 8 mei werd in Didam de Avondvierdaagse tegelijk georganiseerd met de maandag van meikermis. Veel Didammers vonden het jammer dat deze beide, voor hen belangrijke, activiteiten tegelijk vielen op de maandag. Daarnaast wordt er door de diverse scholen geen vrije dag ingeroosterd op de kermismaandag waardoor kermis bezoek overdag ook niet mogelijk is. Hierdoor moest door veel (groot)ouders met kinderen de keuze worden gemaakt om na school OF de kermis te bezoeken OF aan de avondvierdaagse deel te nemen. Beide evenementen hebben dit in aantal bezoekers/deelnemers gemerkt Lees verder

 • Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2017 gemeente Montferland

  30 maart − Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2017 gemeente Montferland. Na 2012, is de VVD opnieuw de grootste geworden tijdens de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer in onze gemeente. Lees verder

 • De begroting 2017 en een blik op de toekomst

  03 november − Bijdrage aan Montferland Journaal week 45 Lees verder

 • VVD fractie inzake GV Margriet

  27 oktober − Bijdrage VVD fractie raadsvoorstel GV Margriet Lees verder

 • Algemene beschouwing, begroting 2016

  11 november − Tekstuele bijdrage: Algemene beschouwing, begroting 2016 (VVD Montferland) Lees verder

 • De VVD was en is weer de grootste partij in Gelderland

  22 april − 18 maart jl. was het zover er kon weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. Voor de VVD was dit best spannend, dit gezien allerlei landelijke perikelen die zich binnen de VVD in de aanloop tot de verkiezingen hebben afgespeeld. Onze VVD kandidaten hebben zich hierdoor niet laten leiden en zijn hun “ eigen koers” gevaren. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, Februari 2015

  06 maart − Met een duur van 30 minuten, was het weer een korte maar bondige raadsvergadering met twee besluitvormingen, waaronder glasvezel in het buitengebied, dat in veel verkiezingsprogramma’s van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond. Lees verder

 • VVD bezoekt waterlicht, virtuele overstroming bij Westervoort

  28 februari − Zichtbaar onder de indruk over de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak aanschouwde VVD-lijsttrekker voor het Waterschap Rijn en IJssel, Berend Jan Bussink, het virtuele kunstwerk van Daan Roosegaarde. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, Januari 2015

  06 februari − De eerste raadsvergadering van 2015 was direct een van korte duur. Een raadsvoorstel dat tevens op de verzamelagenda geplaatst is, betreft de Wet Markt en Overheid, unaniem aangenomen door de raad. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, December 2014

  27 december − Tijdens het vaststellen van de agenda kwam agendapunt 12 ter sprake, om dit van de agenda te schrappen om hier een goed processtuk onder te leggen. Fractievoorzitter Martin Som geeft verder nog wel aan niet op een motie aan te sturen, om er voor te zorgen dat de wethouder vrij in het overleg kan stappen, zonder dat er vooraf bij verschillende partijen verwachtingen worden gewekt die mogelijk nadelig kunnen uitpakken. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, November 2014

  30 november − Bij de behandeling van de ingekomen stukken heeft fractievoorzitter Martin Som gevraagd voor het op liften van brief 11. Betreft een brief van de Gemeente Zevenaar, omtrent de motie A15/A12 Griethse Poort en daarnaast samenwerken in de regio inzake inpassing A15 en het openhouden Griethse Poort. Lees verder

 • Vaststelling kandidatenlijst Provinciale Staten en Waterschap-centrale verkiezingen 2015

  26 november − Maandag 24 november jl. zijn bij zalencentrum Wieleman te Westervoort, de definitieve kandidatenlijsten voor de Gelderse Provinciale Staten verkiezingen 2015 en de Waterschapsverkiezingen 2015, Rijn en IJssel. Voor beide verkiezingen staan leden van de VVD Montferland op de definitieve kandidatenlijst. Lees verder

 • Nieuws uit de gemeenteraad, Oktober 2014

  26 november − Wethouder Walter Gerritsen ligt tijdens de vaststelling van de agenda toe, waarom college het agenda punt “Bestemmingsplan Nieuw-Dijk, hoek Bosstraat/Smallestraat”. Aangegeven wordt dat dit te maken heeft met het wegvallen van de woningbouwcontouren, waar de zuidzijde van Nieuw-Dijk in valt. Met het wegvallen van deze woningbouwcontouren, vervalt het juridische draagvlak in deze kwestie. Fractievoorzitter Martin Som geeft aan akkoord te gaan dat het plan van nieuwbouw in Nieuw-Dijk van de agenda af gaat. Lees verder

 • VVD zet in op kennis en kunde voor Waterschap Rijn IJssel

  25 november − Het gedegen werk van de Kandidaatstellingscommissie van de VVD Waterschapcentrale Rijn en IJssel, heeft ertoe geleid dat de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015, ongewijzigd is vastgesteld in de ledenvergadering van 24 november jl. Lees verder

 • Kerntakendiscussie 2015-2018 + Algemene Beschouwing en Begroting 2015

  21 november − Afgelopen weken en maanden hebben in het teken gestaan van de afronding Kerntakendiscussie 2015-2018. Donderdag 13 november heeft de gemeenteraad, met een raadsbreed ingediend amendement, hiermee ingestemd. Aansluitend met de Algemene Beschouwingen en de vaststelling van de Begroting 2015. Lees verder

 • Verslag opiniërende raadsvergadering 16 oktober 2014

  25 oktober − De opiniërende raadsvergadering donderdag 16 oktober jl. stond in het teken van de kerntakendiscussie .De gemeente zal een structureel te kort van € 2,6mln. moeten dichten. De raad staat aan de vooravond van een belangrijk besluit, om de gemeentelijke begroting weer sluitend te krijgen. Lees verder

 • Nieuws uit de raad, September 2014

  29 september − ’s-Heerenberg - donderdag 25 september stond de eerste raadsvergadering van de gemeente Montferland na het zomerreces op de agenda. Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raad van april heeft het college een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren voor behoud van scholen in onze gemeente. Het SKOB blijft ondanks dit postieve bericht vasthouden aan een sluiting van de Stokkumse school in 2015. Martin Som, fractievoorzitter van de VVD, benadrukt dat de keuzevrijheid van ouders niet in geding mag komen bij een dergelijk besluit en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd dient te blijven, mocht er een langere openstelling van de school plaats vinden. Lees verder

 • Interview Rob Visser en Martin Som

  28 februari − De VVD de partij die weet waarover het gaat. Aan tafel zitten Rob Visser, wethouder, en Martin Som, fractievoorzitter, beiden de afgelopen 9 jaar namens de VVD Montferland actief in de gemeentepolitiek. Vanaf dag 1 van de fusie samenwerkend en elkaar aanvullend waar het om de belangen van de gemeente en haar burgers gaat, voor de komende periode opnieuw beschikbaar voor hun lokale VVD met een sterk team van kandidaat raadsleden, een mix van ervaren en nieuw, jong en oud. Lees verder