Nieuws

 • Masterplan pitch 5: van Masterplan Didam naar Centrumplan Didam

  De laatste pitch! Met de diverse pitches hebben we graag meer duidelijkheid willen geven over de verschillende gebieden in het project. Daarnaast is er een kleine stukje in het plan, waar weinig over geschreven en gesproken is, maar voor vele een belangrijke plek. Namelijk het oorlogsmonument! Lees verder

 • Masterplan pitch 4: Werkzaamheden winkelgebieden

  Op initiatief van VVD Montferland is er tijdens de raadsvergadering in november een motie ingediend over werkzaamheden in winkelgebieden in onze gemeente. Deze verplicht het college vooraf goed in gesprek te gaan met ondernemers in onze winkelgebieden indien er werkzaamheden gaan plaats vinden. Om vooraf goed en duidelijk te communiceren en daarnaast ook rekening te houden met seizoensgebonden winkeliers! Als er werkzaamheden plaats vinden wordt er vaak hinder en overlast ervaren. Door goed in overleg te gaan vooraf met ondernemers is het ook goed om te kijken in welke periodes deze werkzaamheden plaats vinden. De gemeente dient met de planning ook rekening te houden met bijv. de belangrijke sinterklaas en kerstperiode van winkeliers. Lees verder

 • Masterplan pitch 3: Groen in het centrum

  Behalve het evenementenplein is er ook veelvuldig gesproken over de plantanenlaan in het centrum. Het Masterplan biedt ook mogelijkheden om te kijken naar nieuwe groenstroken in het centrum van Didam. Het park ligt op dit moment nog behoorlijk verscholen achter het Albertusgebouw. Wellicht is het mogelijk in het vernieuwde centrum dit meer zichtbaar te maken. Wellicht heeft u ook ideeën? Lees verder

 • Masterplan pitch 2: Evenementenplein en Raadshuisplein

  In onze 2e pitch gaan we het hebben over het evenementenplein en het Raadhuisplein. Krijgt Didam in de toekomst een rondje om de kerk? Een van de mogelijkheden die besproken wordt met de organiserende verenigingen/stichtingen omtrent de invulling van het nieuwe evenementenplein. Daarnaast blijft het ook mogelijk om op het Raadhuisplein evenementen te organiseren, aangezien dit altijd mogelijk is in de openbare ruimte. Lees verder

 • Masterplan pitch 1: VVD pitches omtrent Masterplan Didam:

  Een onderwerp dat in Didam vaak terug komt en vanuit de VVD willen we graag doormiddel van een aantal pitch video’s de komende weken onderwerpen uit het Masterplan belichten. Op een positieve manier kijkend naar de gestelde kaders, om te komen tot mooie ideeën voor de toekomstige realisatie. Pitch 1: Introductie en het geopende Informatiepunt Pitch 2: Evenementenplein en Raadhuisplein Pitch 3: Groen in het centrum Pitch 4: Werkzaamheden winkelgebieden Pitch 5: Afsluiting Lees verder

 • VVD Lokaal: Presentatie Fashion Outlet Zevenaar

  22 december − Afgelopen woensdag heeft het eerste VVD Lokaal evenement plaatsgevonden in Het Montferland in Zeddam. Deze avond stond in het teken van de toekomstplannen van Stable International met Fashion Outlet Zevenaar, en daarvoor heeft Wim Kees Woltering een presentatie gegeven. Lees verder

 • Vragenuur: Informatiepunt Centrumplan Didam

  03 december − Afgelopen maand is het informatiepunt geopend in het voormalige gemeentehuis in Didam. Een plek waar inwoners informatie kunnen vergaren omtrent de kaders die gesteld zijn, en ideeën aandragen voor de invulling van de verschillende deelgebieden. Lees verder

 • Aagenomen motie: Werkzaamheden winkelgebieden

  03 december − Op initiatief van de VVD Montferland is er afgelopen donderdag een motie aangenomen. Deze verplicht het college vooraf goed in gesprek te gaan met ondernemers in onze winkelgebieden indien er werkzaamheden gaan plaats vinden. Om vooraf goed en duidelijk te communiceren omtrent deze werkzaamheden en daarnaast ook rekening te houden met seizoensgebonden winkeliers! Lees verder

 • Algemene beschouwing en begroting 2019

  06 november − In de bijlage kunt u de bijdrage van de VVD vinden, hierin onze visie op de begroting 2019. Lees verder

 • “In 2019 geen bezuinigingen op het sociale domein in Montferland”

  23 oktober − Dat stellen de vier coalitiepartijen CDA, Lokaal Belang Montferland (LBM), VVD en D66. Voor 2019 is er geen sprake van bezuinigingen in het sociale domein. Het sociale domein is alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In de begroting, die is gepresenteerd door het college en ter besluitvorming voorligt op 8 november 2018, is dat ook duidelijk zichtbaar. Er zijn tekorten maar omdat de gemeenteraad vorig jaar heeft opgedragen tot budgetneutraliteit (dat wil zeggen dat geld wat beschikbaar is gesteld door het rijk en de uitgaven in balans moet zijn), wordt dit aangevuld vanuit een reserve die is opgebouwd in voorgaande jaren binnen het sociaal domein en een deel uit de algemene reserves. De inwoners van de gemeente Montferland zullen in 2019 dan ook niet geconfronteerd worden met bezuinigingen binnen het sociale domein, er blijft aandacht voor mantelzorgers, voldoende huishoudelijke hulp en ook de subsidies voor diverse verenigingen met ouderen en jeugd blijven dan ook gewoon beschikbaar. Juist omdat de coalitiepartijen van mening zijn dat het voor de inwoners, die nu gebruik moeten maken van deze voorzieningen het nu echt niet minder kan en er nu teveel onzekerheden zijn in de inkomsten en uitgaven in verband met de overdracht van het budget van het rijk naar de gemeente. Lees verder

 • Vragenuur raadsvergadering: Bloemenbuurt Didam

  02 juni − De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei vragen gesteld over de ontwikkelingen over de renovatie van de Bloemenbuurt in Didam. Woningcorporatie Plavei de bewoners van de Bloemenbuurt in Didam geïnformeerd over de geplande renovatie en vernieuwing van de wijk. Aangezien dit voor vele een ingrijpend project is, vinden wij het van belang dat bewoners op een goede manier betrokken worden. Lees verder

 • Vragenuur commissie M&O: Zwembad de Hoevert

  18 mei − Sinds de kerntakendiscussie 2014 is zwembad De Hoevert in Didam al veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Zoals u niet ontgaan is heeft de VVD zich tijdens haar campagne expliciet uitgesproken voor het behoud van een overdekt zwembad in de kern Didam! Naar aanleiding van berichtgeving in de krant hebben we de wethouder een aantal vragen gesteld. Lees verder

 • Martin Som steekt zijn nek uit

  17 mei − MONTFERLAND – Hij was energie-adviseur voor bedrijven. In loondienst en daarna als zelfstandige. Nu is VVD'er Martin Som (48) wethouder in het nieuwe college van de gemeente Montferland. Ook hiervan krijgt hij energie. Lees verder

 • VVD Montferland gaat van 2 naar 3 zetels

  29 maart − VVD van 2 naar 3 raadszetels Lees verder

 • Ik verlang naar je stem

  14 februari − Ik verlang naar je stem Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Montferland 2018-2022

  07 februari − Hierbij publiceert de VVD Montferland het verkiezingsprogramma 2018-2022, waar we de komende verkiezingen mee in gaan. Lees verder

 • Dag van kandidaatstelling

  06 februari − Op maandag 5 februari is de kandidatenlijst ingeleverd tijdens de "dag van kandidaatstelling". Lees verder

 • "Kandidatenlijst VVD Montferland, gemeenteraadsverkiezingen 2018"

  23 november − "Kandidatenlijst VVD Montferland, gemeenteraadsverkiezingen 2018" Op woensdag 22 november is door de leden van de VVD Montferland in de Algemene Ledenvergadering de definitieve kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Vragenuurtje gemeenteraad: planning evenementen

  18 mei − Op 8 mei werd in Didam de Avondvierdaagse tegelijk georganiseerd met de maandag van meikermis. Veel Didammers vonden het jammer dat deze beide, voor hen belangrijke, activiteiten tegelijk vielen op de maandag. Daarnaast wordt er door de diverse scholen geen vrije dag ingeroosterd op de kermismaandag waardoor kermis bezoek overdag ook niet mogelijk is. Hierdoor moest door veel (groot)ouders met kinderen de keuze worden gemaakt om na school OF de kermis te bezoeken OF aan de avondvierdaagse deel te nemen. Beide evenementen hebben dit in aantal bezoekers/deelnemers gemerkt Lees verder

 • "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!"

  30 maart − "Montferland kleurt opnieuw VVD-blauw!" - Voor de tweede keer op rij is de VVD, de grootste partij geworden in de Gemeente Montferland, tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Een signaal dat liberale standpunten, belangrijk zijn voor een groot gedeelte van onze inwoners. Deze lijn zetten wij graag door in 2018. Dan staan immers de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Ook als gemeente hebben wij grote uitdagingen, denk daarbij aan zorg en WMO, accommodaties, een goed klimaat voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Lees verder