Standpunten

 • Programma 2018-2022

  1. Versterken van ...

  Versterken van toeristische infra structuur

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  2. Winkelgebieden ...

  Winkelgebieden aantrekkelijk houden/maken

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  3. Behoud van goede ...

  Behoud van goede zorg voor degene die dat nodig hebben

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  4. Bevriezen OZB

  Bevriezen OZB

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  5. Stimuleren ...

  Stimuleren woningbouw, vestigingsklimaat

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  6. Ruimte voor ...

  Ruimte voor bedrijfsleven, groot, MKB en ZPPers

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  7. Rem op externe inhuur

  Rem op externe inhuur

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  8. In stand houden ...

  In stand houden lokale tradities en cultuur

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  9. Minimaal 1 ...

  Minimaal 1 voorziening per kern

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  10. Stimuleren ...

  Stimuleren zelfredzaamheid verenigingen

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  11. Waakzaam voor een ...

  Waakzaam voor een veilig Montferland

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  12. Ruimte voor functie ...

  Ruimte voor functie verandering buitengebied

  Lees meer