12. Ruimte voor functie verandering buitengebied

Montferland is van oudsher een plattelandsgemeente met vele kernen waar de agrarische sector actief is in de landbouw, veeteelt en gemengde bedrijven. Schaalvergroting binnen de sector leidt ertoe dat er soms een functieverandering door specialisering en neventakken gewenst is. De gemeente dient volgens de VVD Montferland hierin mee te werken zodat eenieder in de gelegenheid blijft om zijn eigen inkomen te blijven verdienen; natuur, wonen, werken, recreatie, lichte bedrijfsmatige functies etc. Het positieve effect bij een functieverandering is dat er dus een diversiteit in het buitengebied optreedt. Uiteraard mag de bedrijfsvoering van zowel bestaande als nieuwe agrarische bedrijven door nieuwe activiteiten niet belemmerd worden. De VVD Montferland vertrouwt erop dat in goed overleg veel meer mogelijk is en dat verschillende activiteiten in het buitengebied de gemeenschap kan versterken. Innovatie en vernieuwingen, technologieën en energieopwekking op agrarische bedrijven dienen vanuit de gemeente gestimuleerd te worden; sanering van asbest moet door het beschikbaar stellen van juiste leningen door de gemeente beschikbaar worden en blijven.