11. Waakzaam voor een veilig Montferland

Veiligheid is een hoofdtaak voor de gemeente. Dat begint al vanaf de voordeur, op de hoek van de straat en de wijkagent. De lokale VVD Montferland maakt van veiligheid & openbare orde een speerpunt en we bezuinigen daar niet op. Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich veilig moet voelen in eigen buurt en in eigen huis. De geruststellende gedachte dat er een efficiënte en effectieve politiezorg beschikbaar is, vinden wij een voorwaarde. Ook vinden wij het belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn én binnen een aanvaardbare tijd aanwezig kunnen zijn, wanneer je ze nodig hebt.


De VVD Montferland vindt het heel normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is uit den boze. Hier moet hard tegen worden opgetreden. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Wij willen dat de burgemeester en de politieleiding er zorg voor dragen dat de politie alle nodige instrumenten inzetten om `raddraaiers’ op te sporen en aan te pakken om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Aangerichte schade en de ontstane kosten van handhaving  moeten zoveel mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken. Vergunningen moeten worden geweigerd of ingetrokken als deze gebruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente moet actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB hiervoor geeft. De politie moet meer zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen voor de veiligheid iets extra’s toe.