10. Stimuleren zelfredzaamheid verenigingen

Verenigingen zijn van groot belang in onze samenleving. Zij zorgen voor samenhorigheid,sociale contacten en is een plaats waar vaak nieuwe ideeën voor de (sport)vereniging zelf of voor de wijk waarin zij actief zijn, bedacht. Wel vinden wij het belangrijk dat verenigingen dan ook zelf zo veel mogelijk de kosten dragen door contributies, sponsoring of andere vormen van inkomsten. Voor de meeste verenigingen wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers, ook in bestuurlijke taken, te vinden. Wij moeten omarmen dat er in de gemeente steeds meer samenwerkingen tussen verenigingen ontstaan. Een goede vooruitgang vinden wij dat “onderlinge rivaliteit” beduidend minder is geworden dan een aantal jaren geleden. Wij zien dat jongeren een bredere en positievere horizon hebben over samenwerking/ fusies van clubs.