9. Minimaal 1 voorziening per kern

Wij vinden dat de leefbaarheid door de inwoners zelf wordt bepaald maar het voorzieningenniveau draagt hier zeker in bij. Wij vinden en zijn ons er van bewust dat voorzieningen een grote sociale functie binnen de gemeente hebben. Wij vinden dat voorzieningen voor meerdere doeleinden moeten kunnen worden ingezet. Wij realiseren en respecteren dat jongeren een geheel andere kijk of wens over de toekomst van voorzieningen kunnen hebben. Initiatieven van alle leeftijdsgroepen `in de eigen kern’ worden door ons dan ook breed gedragen en vooral wanneer die initiatieven een duurzaam karakter hebben. Wij, als VVD Montferland vinden ook dat een kern invloed moet kunnen uitoefenen op voorzieningen die `hun’ kern aangaat en bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid.

De taak van de gemeente is om een kern zowel in de voorbereiding als bij realisatie, financieel, te ondersteunen. Het uitgangscriterium moet wel hetzelfde zijn, maar moet wel ruimte kunnen bieden om accenten te leggen die `passen’ bij die kern! In de huidige raadsperiode 2014-2018 heeft de VVD Montferland meerdere malen uitgesproken dat het zwembad in de kern van Didam moet blijven behouden. Dit geldt ook voor de kern 's-Heerenberg. In het geval van het zwembad in Didam vinden wij dat nauwkeurig moet worden onderzocht of de huidige accommodatie in stand kan blijven en /of wat voor een alternatieven er zijn. Mocht de conclusie nieuwbouw zijn, dan vinden wij dat het zwembad door meerdere doelgroepen gebruikt moet kunnen worden zodat exploitatie voor langer termijn gegarandeerd is.