7. Rem op externe inhuur

Voor de uitvoering van taken of het opstellen van beleid door een gemeente kan het nodig zijn externe capaciteit in te huren. Hiermee is een tijdelijke piek aan werkzaamheden goed op te vangen of kan een taak goed worden weggezet zonder dat dit leidt tot extra structurele capaciteit door uitbreiding van de ambtelijke organisatie. Dat laatste leidt namelijk weer tot stijgende (personeels-) kosten die uiteindelijk weer leiden tot lastenverhoging voor de Montferlandse inwoners. En daar is de VVD Montferland uiteraard geen voorstander van!  


De VVD Montferland is daarom van mening dat het inhuren van externen van geval tot geval goed bekeken moet worden en dat altijd vooraf goed vastgelegd moet worden wat die externe levert tegen welke prijs.