6. Ruimte voor bedrijfsleven, groot, MKB en ZPPers

Een goed lokaal vestigingsklimaat is cruciaal voor het behoud en een duurzame ontwikkeling van het ondernemerschap. Een florerend bedrijfsleven betekent meer werkgelegenheid en meer welvaart voor alle burgers. Een brede participatie en een eerlijke verdeling van lasten en lusten hoort daarbij. 


Wij als VVD Montferland zijn voor het verstrekken van zoveel mogelijk opdrachten aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Ondernemers weten daarnaast zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Daarom willen wij minder regels. Ook het luisteren naar en samenwerken met ondernemers is en blijft de sleutel tot succes. Dit willen wij als VVD Montferland de komende jaren voortzetten.