3. Behoud van goede zorg voor degene die dat nodig hebben

 

Ouderenbeleid.

De afgelopen raadsperiode is na de kerntakendiscussie een bezuiniging op de centrale welzijnsvoorzieningen voor ouderen doorgevoerd. Vanuit diverse de ouderenorganisaties werd en wordt er met enige regelmaat bij de gemeente aangeklopt en bij de raad ingesproken om aan te geven dat men vreest voor het voortbestaan van de voorzieningen. Belangrijke voorzieningen voor ouderen als het gaat om hun sociale leven. Een plek om bijeen te komen en daar te biljaren, een kaartje te leggen of gewoon het lokale nieuws door te nemen. De VVD wil de komende periode een goede visie op het ouderenbeleid van de grond krijgen en daar vervolgens de middelen bij zoeken om dit effectief te kunnen laten functioneren. Ook willen we kijken hoe met bestaande voorzieningen en bij bestaande initiatieven aangesloten kan worden, niet alles zal overal allemaal kunnen maar wij zijn er van overtuigd dat de senioren van Montferland en de gemeente er wel uit kunnen komen om tot een goede visie en invulling daarvan te komen.

De visie moet de kaders geven hoe we de vraag in de kleine kernen en de grote kernen kunnen invullen om ouderen op gebied van welzijn een goede oude dag te bieden. Als mensen zich goed vullen en tijd prettig kunnen besteden zal dat zijn positieve invloed hebben op de gezondheid tegen vereenzaming helpen en het gevoel van geluk vergroten.