2. Winkelgebieden aantrekkelijk houden/maken

Masterplan of centrumplan Didam:

Vanaf  april 2015 ligt de rondweg zuid er en daarmee wordt een groot deel van het verkeer om Didam heen geleid; en dat kan op zich nog meer. Na realisatie van de rondweg is het opwaarderen van het centrum van Didam op de agenda gekomen en heeft de gemeente samen met een grote groep inwoners van onderaf het centrumplan opgesteld; dit was zeker geen eenvoudig proces en heeft in diverse overleggen voor de deelnemende partijen heel wat energie gekost, energie die positief is ingezet om tot iets moois te komen.

Vanaf deze plek wil ik Plavei, Gastvrij Didam en de deelnemende wijkraden nog eens bedanken voor hun inzet en positieve bijdrage aan het plan zoals het er nu ligt.

Ik kan u allen aanraden het rapport nog eens helemaal door te lezen; alle keuzes die in het plan gemaakt zijn, zijn goed onderbouwd en er wordt ook aangegeven dat niet alles altijd eenvoudig is gelopen. uiteindelijk moeten we als gemeente en gemeenschap verder om de sterke positie van Didam in stand en waar mogelijk te kunnen verbeteren.

 

Er zijn in het traject naar het plan en na vaststellen van het plan ook diverse kritische geluiden geweest en nog steeds aanwezig. Daar is niets mis mee, dat houdt iedereen goed bij de les.

Het plan opnieuw opstellen of grote onderdelen eruit opnieuw gaan opstellen zou ten eerste betekenen dat alle van het eerste uur af betrokken inwoners en organisaties, die aan dit plan constructief hebben meegedacht en bijgedragen, nu vriendelijke bedankt worden en we feitelijk niets met hun bijdrage willen doen. Ten tweede hebben we tot op heden nog geen steekhoudende argumenten gehoord om zaken opnieuw te doen of anders in te vullen; het betreft meningen die anders zijn dan bij de gemeenteraad, en een groot deel van de inwoners en ondernemers. De VVD laat dit plan niet los en wil zsm de schop in de grond zodat we Didam zsm toekomstbestendig maken in een snel veranderende wereld.

 

Het komt nu neer op uitvoering van de deelplannen zoals door de werkgroep (gastvrij Didam, Plavei, betrokken wijkraden en de gemeente) aangeboden en in mei 2016 door de raad vastgesteld.

In deze deelplannen kunnen geïnteresseerde inwoners meedenken en meepraten over invulling van de deelgebieden. Wij juichen dat ook van harte toe.

 

Tot slot, uiteraard moeten effecten mbt verkeer tgv wijzigingen in het centrum goed onderzocht worden en daarvoor de nodige maatregelen worden genomen. dat wordt in het plan ook benoemd.

Dat we de verkeerseffecten en te nemen maatregelen op dit moment nog niet tot in detail helder hebben is geen reden dit plan terug te nemen of aan te passen.