1. Versterken van toeristische infra structuur

Montferland is een uniek gebied en moet een beleving blijven. De bijzondere monumenten en diversiteit van het landschap hebben er voor gezorgd dat toerisme altijd een belangrijke bron van inkomsten zijn geweest. Willen we deze positie ook in de toekomst behouden, dan zullen wij moeten inspelen op de veranderingen binnen de toeristische markt. Toeristen verblijven korter, maar gaan wel vaker op vakantie. Er is een verschuiving van verblijf- naar dagtoerisme. Wij zijn er van overtuigd dat Montferland, juist door de diversiteit binnen onze gemeente, optimaal van deze trendverschuiving moet gaan profiteren. De VVD Montferland kan zich dan ook uitstekend vinden in de uitkomsten van de visiegroep Recreatie & Toerisme “Van Speldenprik naar Speerpunt”. De VVD Montferland wil de ondernemers in de recreatieve en toeristische sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Niet direct door te helpen met subsidies maar door het oprichten van een promotiebureau die de naamsbekendheid van Montferland op een professionele manier moet gaan vergroten. Een bureau dat kan zorgen voor een bundeling van krachten binnen de toeristische sector en die de hoge kwaliteit binnen Montferland op een duidelijke manier kan positioneren. Samenwerking met andere regio’s als Stadt Emmerich am Rhein, De Liemers en Regio Arnhem-Nijmegen kunnen er voor zorgen dat Toerisme & Recreatie in Montferland klaar is voor de toekomst.