Nieuws uit de gemeenteraad, Februari 2015

Met een duur van 30 minuten, was het weer een korte maar bondige raadsvergadering met twee besluitvormingen, waaronder glasvezel in het buitengebied, dat in veel verkiezingsprogramma’s van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stond.

Unaniem aangenomen via de verzamelagenda
  • Aanpassing WMO-verordening Montferland 2015

Deelname in breedbandproject buitengebied
Som: Een punt dat VVD toejuicht, opgenomen in het verkiezingsprogramma en daarna ook opgenomen in het coalitieakkoord. De deelname vd gemeente in Glasvezelmaatschappij Achterhoek B.V. (GABV) is volgens de VVD een passende vorm van deelname Breedbandconnectiviteit is ook gezien de toekomst, van belang voor de leefbaarheid in onze gemeente en daarmee samenhangende de groei en innovatie van de economie. Huishoudens, ondernemers en zeker ook voor de zorg op afstand in het buitengebied, is aansluiting op het glasvezelnetwerk belangrijk.