Vragenuur: Informatiepunt Centrumplan Didam

Afgelopen maand is het informatiepunt geopend in het voormalige gemeentehuis in Didam. Een plek waar inwoners informatie kunnen vergaren omtrent de kaders die gesteld zijn, en idee├źn aandragen voor de invulling van de verschillende deelgebieden.

Daarnaast is het mogelijk om de plannen via een speciale website in te zien. Maar vaak voelt het in gesprek kunnen gaan tijdens het bekijken van plannen beter. Echter is het lang niet voor iedereen mogelijk om op vrijdagochtend van 09:00-13:00uur hier naartoe te kunnen.


Is de wethouder voornemens om het informatiepunt ook in weekenden of tijdens evenementen open te stellen? (bijv. Didam op Stelten)

Antwoord: Ja, deze mogelijkheid wordt bekeken en daarnaast ook mogelijke openstelling in de avonden.Als VVD vinden wij het daarnaast ook belangrijk dat lokale ondernemers betrokken worden bij werkzaamheden in onze gemeente, als het wettelijk gezien ook kan (ivm aanbestedings- wetten).


Waarom zijn er weinig / geen lokale ondernemers betrokken geweest bij de werkzaamheden om het informatiepunt te realiseren?

Antwoord: Bij de werkzaamheden van het informatie punt waren 4 van de 5 ondernemers, lokale ondernemers.