Aagenomen motie: Werkzaamheden winkelgebieden

Op initiatief van de VVD Montferland is er afgelopen donderdag een motie aangenomen. Deze verplicht het college vooraf goed in gesprek te gaan met ondernemers in onze winkelgebieden indien er werkzaamheden gaan plaats vinden. Om vooraf goed en duidelijk te communiceren omtrent deze werkzaamheden en daarnaast ook rekening te houden met seizoensgebonden winkeliers!


Verzoekt het college van B&W om:

  • -  ten alle tijden met de winkeliers en ondernemers in overleg te gaan over bereikbaarheid ruim voor aanvang van de werkzaamheden;

  • -  en om specifiek rekening te houden met seizoensgebonden winkeliers in de gemeente Montferland.