Vragenuur raadsvergadering: Bloemenbuurt Didam

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei vragen gesteld over de ontwikkelingen over de renovatie van de Bloemenbuurt in Didam. Woningcorporatie Plavei de bewoners van de Bloemenbuurt in Didam geïnformeerd over de geplande renovatie en vernieuwing van de wijk. Aangezien dit voor vele een ingrijpend project is, vinden wij het van belang dat bewoners op een goede manier betrokken worden.

Daarnaast wordt er al jaren gesproken over de energietransitie, en het in de toekomst te komen vervallen gasaansluitingen. Wellicht

Omdat het een groot en omvangrijk traject is, vind de VVD het daarom ook van groot belang dat raad- en commissieleden vroegtijdig worden geïnformeerd.


1.    1. Is er vanuit Plavei of gemeente een presentatie beschikbaar met de huidige plannen zoals ze nu voorliggen?

2.    2. Kan de gemeente een bijeenkomst plannen voor raad- en commissieleden omtrent dit ingrijpende project?

3.    3. Een tijdsplanning geven hoe de voorbereiding tot aan de realisatie eruit zit?

4.     4. Gaat de gemeente de Bloemenbuurt aanmelden voor dit landelijke “proeftuinen” project met aardgasvrij wijken? Of al dan niet kenbaar maken in de toekomst om voornemens te zijn deze transitie te laten plaatsen vinden?


Antwoorden wethouder:

Na de zomer zullen de raads- en commissieleden geïnformeerd worden met de plannen, presentatie wordt nu de laatste hand aan gelegd. Verwachting is dat eind 2018 / begin 2019 gestart wordt met de renovatie van de woningen die buiten de wijziging van het bestemmingsplan ligt. Daarnaast voldoet de wijk na aan de grote van 500 woningen om in aanmerking te komen voor het proeftuinen project.