Henk Tomas

Tulpenstraat 25

6942 XM Didam

tel. 0316 22 34 62

e-mail: h.tomas@chello.nl

2018-heden Raadscommissielid / VVD vertegenwoordiger in de Beeld- en Oordeelsvormende raad

Politieke loopbaan:

In de zeventiger jaren mede-oprichter van de VVD afdeling Didam en tevens kandidaat raadslid. Thans wederom kandidaat raadslid.


Motivatie:

Mensen moeten in een prettige en veilige omgeving kunnen wonen en werken en daarbij hun eigen keuzes maken. Mensen die dat niet (meer) kunnen verdienen onze respect, zorg en ondersteuning. Daarbij is het van belang dat de gemeentelijke overheid ten dienste staat van deze mensen.


Thema's:  

Met name het gehandicapten-, jeugdzorg- en bejaardenbeleid. Op deze gebieden dient de menselijke maat voorop te staan. Preventie is een essentieel onderdeel daarvan om mensen niet afhankelijk te laten worden.


In de afgelopen raadsperiode zou een visie op het bejaardenbeleid door het gemeentebestuur geformuleerd worden. Helaas is het daar niet van gekomen, ondanks dat het thema van vergijzing, eenzaamheid, huisvesting en ga zo maar door landelijk in de schijnwerpers kwam te staan. Hoe vreemd is het dan dat er de afgelopen jaar in Montferland wel bezuinigingen zoals op het SSK zijn doorgevoerd en dat het biljartgebeuren, de soos en de dagactiviteiten uit Meulenvelden dreigen te verdwijnen.


In het dagelijkse leven:

Woonachtig te Didam, weduwnaar en vader van twee kinderen. Na mijn pensionering in 2007 ZZP-er geworden en nog steeds actief op octrooi- en merkengebied.

Van 1993 – 2017 bestuurslid van KansPlus, de oudervereniging van mensen met een verstandelijke beperking, thans nog bestuurslid verwantenraad dagactiviteiten Zozijn. Van 1996 – 2013 deel uit gemaakt van de WVG, WMO en Sociale Raad van de gemeente Didam n een tiental jaren bestuurslid geweest van de PGB budgethoudersvereniging Naar Keuze.

Mede-oprichter van de Oudheidkundige Vereniging en Historisch Archeologische stichting (HAS) en nog steeds actief met de geschiedenis en archeologie van Didam en Omstreken.