Willem Cornelissen

Dijksestraat 17

6942 GA Didam

tel. 06 43 83 01 98

e-mail: willemcornelissen@hotmail.com

2018-heden Raadscommissielid / VVD vertegenwoordiger in de Beeld- en Oordeelsvormende raad


1. Motivatie om verkiesbaar voor de VVD te zijn?
Ik geloof sterk in zelf invulling geven aan je leven en niet de omstandigheden laten bepalen waar je terechtkomt. Hierbij kan de overheid helpen, maar hooguit door je een duwtje in de juiste richting te geven. Bijvoorbeeld door een faciliterende functie uit te voeren zorgen dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat, goed onderwijs wordt aangeboden en verenigingen de ruimte biedt om zelfstandig te ontplooien.


2. Welke thema’s hebben jou grootste interesse?  
Mijn grootste interesse hebben de thema's: Economie, Financiën & Leefbaarheid. (*In deze volgordelijkheid in mate van interesse)